Oordeel: Monsanto’s activiteiten hebben negatieve gevolgen voor de mensenrechten

Oordeel: Monsanto’s activiteiten hebben negatieve gevolgen voor de mensenrechten

20.04.2017 – The Hague, Netherlands – Pressenza München

Screenshot_Monsanto-Tribunal-720x405

Op dinsdag 18 april hebben de vijf international rechters van het Monsanto Tribunaal hun oordeel gepresenteerd. Ze zijn tot een belangrijke conclusie gekomen, zowel over het gedrag van Monsanto als over de noodzakelijke ontwikkelingen op het gebied van de international wetgeving.
De rechters komen tot de conclusie dat Monsanto zich heeft beziggehouden met praktijken die een negatief effect hebben gehad op het recht op een gezonde omgeving, het recht op voedsel en het recht op gezondheid. Bovendien heeft het gedrag van Monsanto een negatief effect op het recht op de vrijheid die noodzakelijk is voor wetenschappelijk onderzoek. Dit zijn erg belangrijke en goed gefundeerde legale conclusies die heel behulpzaam kunnen zijn voor de slachtoffers van Monsanto over de hele wereld.

De rechters concluderen ook dat ondanks de ontwikkeling van veel instrumenten om het milieu te beschermen, er een gat blijft bestaan tussen de toezeggingen en de werkelijkheid van de bescherming van het milieu. Internationale wetgeving moet verbeterd worden om het milleu beter te beschermen en zou de misdaad van ecocide moeten bevatten. Het Tribunaal concludeert dat als een dergelijke misdaad van ecocide erkend zou zijn door de international wetgeving, dan zouden de activiteiten van Monsanto mogelijk onder de misdaadcategorie van ecocide vallen.
Tenslotte, in het derde en laatste deel van het advies, concentreert het Tribunaal zich op de steeds groter wordende afstand tussen de international wetgeving aangaande de mensenrechten en bedrijfsaansprakelijkheid. Het Tribunaal adviseert de Verenigde Naties ten sterkste zich ervan te verzekeren dat de mensenrechten en de rechten van het milleu beschermd worden door de (internationale) wetgeving en niet herroepen worden door handelsovereenkomsten. Het zou mogelijk gemaakt moeten worden multinationale bedrijven de vervolgen in het Internationale Strafhof (International Criminal Court).
De volledige tekst en de samenvatting van het advies, gepresenteerd door de rechters van het Monsanto Tribunaal in Den Haag kunt u hier vinden: http://www.monsanto-tribunal.org/conclusions

Meer artikelen over het Monsanto Tribunaal: https://www.pressenza.com/2016/10/monsanto-tribunal-hague-big-step-world-movement-food-sovereignty/

Bron foto: Monsanto Tribunal on YouTube / screenshot

 

 

Advertisements